RÖHSSKA MUSEET

Bakgrund

Röhsska museet är ett museum i Göteborg för mode, design och konsthantverk. Under våren 2016 uppmanade Röhsska göteborgarna att gå ut och fotografera typografi runt om i staden och dela sina bilder under hashtagen #typeintown. Hösten 2016 ska bilderna visas upp i en utställning med namnet Type in town.


Uppdrag

Utveckla konceptet för utställningen, samt ta fram en affisch och en katalog.


Insikt

Gemene man och kvinna är inte medvetna om hur många typografiska val vi dagligen stöter på i vår vardag.


Lösning

Vi hyllar typografin i stadsrummet genom att presentera den som konst. Det vi vanligtvis inte lägger märke till, det som bara är ett enda virrvarr av skyltar, färger och text kokar vi ner till något konkret. Både på utställningen och i katalogen finns mycket information och kuriosa om typsnitt, bakgrund och upphovsmän och kvinnor. Katalogen är bunden som ett spiralblock, tryckt på bestruket matt papper med hög ytvikt. Utställningens namn samt bildkollagen i katalogen är partiellt lackerade.


Team

Malin Rockström

Fiktivt case